HVA ER AGENESEN TIL CORPUS CALLOSUM OG HVORDAN GJøRES BEHANDLINGEN - ALLMENNLEGE
Main / allmennlege / 2021

Hva er agenesen til corpus callosum og hvordan gjøres behandlingenRedaksjonens
Behandling for Fournier Syndrome
Behandling for Fournier Syndrome
Agenesis of corpus callosum er en sykdom som oppstår når nervefibrene som komponerer den ikke danner riktig, noe som gjør det vanskelig å overføre informasjon mellom hjernehalvkulene. Kjenn symptomene, hvordan behandlingen gjøres og hva