PYELOPLASTY: HVA DET ER, HVA DET ER FOR OG HVORDAN DET ER UTVINNING - ALLMENNLEGE
Main / allmennlege / 2021

Hva er pyeloplasty, hva er det for, og hvordan er utvinningRedaksjonens
Mat for cystisk fibrose
Mat for cystisk fibrose
Pyeloplasty er en kirurgisk prosedyre som tar sikte på å gjenopprette forbindelsen mellom nyrene og urinlederen, med forbedret nyrefunksjon. Forstå hva som er pyeloplasty, når det er indikert og hvordan er utvinning