HVA ER SARIN GASS OG HVA GJØR DET I KROPPEN? - GENERELL PRAKSIS

Effekter av sarin gass på kroppenRedaksjonens
Symptomer på retinal prolapse
Symptomer på retinal prolapse
Sarin gass er et stoff som opprinnelig ble opprettet for å fungere som et insektmiddel, men har blitt brukt som et kjemisk våpen i krigsscenarier, for eksempel i Japan eller Syria, på grunn av dens sterke handling på menneskekroppen, noe som kan føre til døden på opptil 10 minutter. Når det kommer inn i kroppen, gjennom respirasjon eller ved enkel kontakt med huden, forhindrer Sarin-gass funksjonen til enzymet som er ansvarlig for å unngå akkumulering av acetylkolin, en nevrotransmitter som, selv om den spiller en svært viktig rolle i kommunikasjonen mellom nevronene, når den er i overkant, for