BEHANDLING FOR OVERFLØDIG JERN - GENERELL PRAKSIS

Behandle overflødig jern i blodet dittRedaksjonens
Anestesi eliminerer helt normal fødselsmerte
Anestesi eliminerer helt normal fødselsmerte
Overflødig jern i blodet kan behandles ved bruk av legemidler som reduserer mengden av dette mineral i kroppen, med endringer i kosthold og med flebotomi, som er å gjøre en terapeutisk blødning. Forhøyede jernnivåer er vanligvis knyttet til en genetisk sykdom kalt hemokromatose, men kan også være knyttet til overflødige blodtransfusjoner eller bruk av vitamintilskudd, for eksempel. Lær om