HVA ER APITHERAPY OG HVA ER HELSEMESSIGE FORDELER - ALTERNATIV MEDISIN

Hva er apitherapy og hva er helsemessige fordelerRedaksjonens
Anestesi eliminerer helt normal fødselsmerte
Anestesi eliminerer helt normal fødselsmerte
Apitherapy er en alternativ terapi som består i å bruke produkter avledet fra bier, for å oppnå terapeutiske fordeler