6 SYKDOMMER SOM KAN BEHANDLES MED AVFØRINGSTRANSPLANTASJON - GASTROINTESTINALE SYKDOMMER

Hva er avføring transplantasjon og hvordan det er gjort



Redaksjonens
Forstå hvordan behandlingen av cervicitt er gjort
Forstå hvordan behandlingen av cervicitt er gjort
Avføringstransplantasjon er en form for behandling som tillater overføring av avføring fra en sunn person til en annen med tarmrelaterte sykdommer, spesielt i tilfeller av pseudomembranøs kolitt forårsaket av infeksjon med Clostridium difficile bakterier og ved inflammatorisk tarmsykdom, som for eksempel sykdommen av Crohns sykdom, det er også et løfte om behandling av andre sykdommer, for eksempel irritabel tarmsyndrom, fedme og til og med autisme. Målet