HVORDAN Å LINDRE DEN KONSTANTE SMERTEN I HÅNDLEDDET - ORTOPEDISKE SYKDOMMER

Hva er og hvordan behandles Kienbocks sykdom



Redaksjonens
Symptomer på retinal prolapse
Symptomer på retinal prolapse
Kienbocks sykdom er en tilstand hvor en av de små beinene som er en del av håndleddet, kjent som lunat ben, ikke mottar den nødvendige mengden blod og derfor begynner å forverres, noe som forårsaker konstant smerte i håndleddet og vanskeligheter med å bevege seg eller lukke hånden, for eksempel. Denne