ALT OM MULTIPPEL SKLEROSE - DEGENERATIVE SYKDOMMER

Hva er multippel sklerose, typer, symptomer og behandling



Redaksjonens
Symptomer på retinal prolapse
Symptomer på retinal prolapse
Multipel sklerose (MS) er en kronisk autoimmun sykdom der immunsystemet virker mot selve kroppen, noe som fører til nedbrytning av myelinkappen som styrer nevronene og følgelig kompromitterer nervesystemet. MS manifesterer seg i utbrudd, det kan være en tilbakevendende eller progressiv utvikling, og hovedsymptomene er muskel svakhet, depresjon, tretthet og urin eller fekal inkontinens på grunn av tap av bevegelseskontroll. I