HVA ER SYMPTOMENE OG HVORDAN ER BEHANDLINGEN FOR NYRE STEIN - GENERELL PRAKSIS

Nyrestein: Årsaker, symptomer og hvordan å eliminereRedaksjonens
Mat for cystisk fibrose
Mat for cystisk fibrose
Nyrestein, også kalt nyrestein, er en steinaktig masse som kan danne hvor som helst i urinsystemet. Vanligvis er nyrestein eliminert gjennom urinen uten å forårsake symptomer, men i noen tilfeller kan det bli sittende fast i urinkanalene, noe som gir alvorlig smerte og blod i urinen. Behandlingen gjøres vanligvis med væskeinntak og medisininntak, og i de alvorligste tilfellene kan kirurgi være nødvendig. Nyres