HVORDAN Å IDENTIFISERE OG BEHANDLE DEMENS AV LEGY BODIES - DEGENERATIVE SYKDOMMER

Hva er Lewy Body demens og hvordan å behandle detRedaksjonens
Behandling for Fournier Syndrome
Behandling for Fournier Syndrome
Demens med Lewy-legemer er en degenerativ hjernesykdom som kompromitterer regioner som er ansvarlige for funksjoner som minne, tenkning og bevegelse, og skyldes akkumulering av proteiner, kjent som Lewy-kropper, i hjernevæv. Denne sykdommen oppstår med fremvoksende alder, som er mer vanlig over 60 år, og forårsaker symptomer som hallusinasjoner, progressivt hukommelsestap og konsentrasjonsproblemer, samt tremor og muskelstivhet, betraktes som den nest vanligste typen degenerative demens, rett etter Alzheimers. Se