PROTAMIN - OG MEDISINERING

protaminRedaksjonens
kryptokokkose
kryptokokkose
Protamin er et injiserbart legemiddel som brukes til å nøytralisere antikoagulerende virkningen av heparin hos voksne. Protamin skal gis gjennom venen av en helsepersonell. Indikasjoner av protamin Protamin er indisert for å nøytralisere antikoagulerende virkningen av heparin i tilfeller av alvorlig blødning relatert til bruk av heparin og å nøytralisere effekten av heparin administrert preoperativt og under ekstrakorporeal sirkulasjon, som for eksempel i dialyse og hjerteoperasjoner. Hvord