INTELLEKTUELL FUNKSJONSHEMMING: HOVEDEGENSKAPER, HVA DET ER, HVORDAN MAN IDENTIFISERER OG FORÅRSAKER - BABY HELSE
Main / baby helse / 2018

Hva er intellektuell funksjonshemmingRedaksjonens
Behandling for Fournier Syndrome
Behandling for Fournier Syndrome
Intellektuell mangel tilsvarer forsinkelsen i den kognitive utviklingen av noen barn som kan oppfattes ved å lære vanskeligheter, lite samspill med andre mennesker og manglende evne til å utføre enkle og tilstrekkelige aktiviteter for deres alder. Intellektuell funksjonshemning, også kalt ID, er en utviklingsforstyrrelse som rammer rundt 2 til 3 prosent av barn og kan oppstå på grunn av ulike situasjoner, fra komplikasjoner under graviditet eller fødsel til genetiske endringer som Downs syndrom og X-Fragile Syndrome, for eksempel. Finn u