KIRURGI FOR MAGESÅR: HVORDAN ER DET GJORT OG HVA ER RISIKOEN - GASTROINTESTINALE SYKDOMMER

Hvordan utføres magesårkirurgi?



Redaksjonens
Anestesi eliminerer helt normal fødselsmerte
Anestesi eliminerer helt normal fødselsmerte
Kirurgi for magesår brukes i noen få tilfeller, da det vanligvis er mulig å behandle denne typen problem bare ved bruk av medisiner som antacida og antibiotika og matpleie. Se hvordan sårbehandling er utført. Imidlertid kan kirurgi for magesår være nødvendig i mer alvorlige tilfeller der det er mageperforering eller alvorlig blødning som ikke kan behandles ellers, eller i andre situasjoner som: Forekomst av mer enn 2 episoder av hemorragiske sår; Magesår med mistanke om kreft; Hyppige alvorlige gjentakelser av magesår. Sår kan gj