MEKINIST - RETTE FOR MELANOM - OG MEDISINERING

Mekinist - Remedy for melanomRedaksjonens
Mat for cystisk fibrose
Mat for cystisk fibrose
Trametinib dimetylsulfoksid er hovedforbindelsen av Mekinists stoff, brukes til å behandle melanom, en type hudkreft, produsert av GlaxoSmithKline. Denne medisinen finnes i tablettform, med en konsentrasjon på 0, 5 mg, 1 mg og 2 mg. Mekinist er et reseptbelagte legemiddel som brukes til å behandle mennesker med denne typen hudkreft. i