FYSIOTERAPI OG ØVELSER ETTER AVC - GENERELL PRAKSIS

Fysioterapi etter slagRedaksjonens
Hva øyene kan si om din helse
Hva øyene kan si om din helse
Fysioterapi etter slag forbedrer livskvaliteten og gjenoppretter tapte bevegelser. Hovedmålet er å gi motorkapasiteten tilbake og å gjøre pasienten i stand til å utføre sine daglige aktiviteter alene, uten å trenge en omsorgsperson. Fysioterapi økter bør starte så snart som mulig, fortsatt på sykehuset og bør utføres fortrinnsvis hver dag, fordi jo raskere pasienten stimuleres, jo raskere utvinning vil være. Rehabiliteri